سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
امروز یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ ۰۴:۲۰
 

اخبار

گزارش تصویری گوشه ای از فعالیتهای بهداشت ودرمان صنعت نفت اصفهان برای مقابله با ویروس کرونا

اقدامات آموزشی با احتمال شیوع در ایران ،گندزدایی ،تریاژ و جداسازی بیماران گوشه ای از فعالیتهای بهداشت ودرمان صنعت نفت اصفهان تاکنون بوده است.

آموزش جمعیت تحت پوشش و کارکنان در بهمن ماه همزمان باشنیدن شیوع بیماری در چین

آموزش جمعیت تحت پوشش و کارکنان بهداشت ودرمان 6
آموزش جمعیت تحت پوشش و کارکنان بهداشت ودرمان 5
آموزش جمعیت تحت پوشش و کارکنان بهداشت ودرمان 4
آموزش جمعیت تحت پوشش و کارکنان بهداشت ودرمان 3
آموزش جمعیت تحت پوشش و کارکنان بهداشت ودرمان 1

 متفرقه 1

آموزش کارکنان تمامی 15 ایستگاه انتقال نفت و گاز توسط همکاران محترم پزشکیار

آموزش کارکنان ایستگاههای انتقال نفت و گاز توسط همکاران محترم پزشکیار 10
آموزش کارکنان ایستگاههای انتقال نفت و گاز توسط همکاران محترم پزشکیار 9
آموزش کارکنان ایستگاههای انتقال نفت و گاز توسط همکاران محترم پزشکیار 8
آموزش کارکنان ایستگاههای انتقال نفت و گاز توسط همکاران محترم پزشکیار 7
آموزش کارکنان ایستگاههای انتقال نفت و گاز توسط همکاران محترم پزشکیار 6
آموزش کارکنان ایستگاههای انتقال نفت و گاز توسط همکاران محترم پزشکیار 5
آموزش کارکنان ایستگاههای انتقال نفت و گاز توسط همکاران محترم پزشکیار 4
آموزش کارکنان ایستگاههای انتقال نفت و گاز توسط همکاران محترم پزشکیار 3
آموزش کارکنان ایستگاههای انتقال نفت و گاز توسط همکاران محترم پزشکیار 2
آموزش کارکنان ایستگاههای انتقال نفت و گاز توسط همکاران محترم پزشکیار 1

ضدعفونی و گندزدایی محل های پر تردد صنایع و مراکز بهداشت ودرمانی

گندزدایی و ضدعفونی کردن 4

گندزدایی و ضدعفونی کردن 3

 

گندزدایی و ضدعفونی کردن 2

گندزدایی و ضدعفونی کردن 1


متفرقه 3
متفرقه 2

تریاژ و جداسازی بیماران

تریاژ و جداسازی بیماران 12


تریاژ و جداسازی بیماران 11
تریاژ و جداسازی بیماران 10
تریاژ و جداسازی بیماران 9
تریاژ و جداسازی بیماران 8
تریاژ و جداسازی بیماران 6
تریاژ و جداسازی بیماران 4
تریاژ و جداسازی بیماران 3
تریاژ و جداسازی بیماران 2
تریاژ و جداسازی بیماران 1

متفرقه 4

تهیه ماده ضدعفونی دست توسط گروه امور دارویی
مابقی فعالیت ها 3جلسات کمیته بحران و سلامت 
مابقی فعالیت ها 2
مابقی فعالیت ها 1

۱۴ اسفند ۱۳۹۸ ۰۹:۱۳
تعداد بازدید : ۹۸۲

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید