سال مهار تورم و رشد تولید
امروز چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲ ۰۸:۰۶
 

  سهمیه تسهیلات رفاهی پاییز 1402 به همراه آدرس و شماره تماس مراکز

 سهمیه پاییز 1402

 

 سهمیه محمود آباد

محمود اباد1محمود آباد22

     
   پاییزپاییز2      
   

سهمیه زائرسرای مشهد

ردیف

تاریخ شروع سهمیه

تاریخ پایان سهمیه

تعداد سهمیه

حداکثر ظرفیت/تخت

1

1402/7/22

1402/7/28

یک سهمیه

چهار تخته

2

1402/9/25

1402/10/1

یک سهمیه

چهار تخته

 

 

 

سهمیه مامورسرای مشهد

ردیف

تاریخ شروع سهمیه

تاریخ پایان سهمیه

تعداد سهمیه

حداکثر ظرفیت

1

1402/7/26

1402/7/30

یک سهمیه

6نفر

2

1402/8/21

1402/8/25

یک سهمیه

6نفر

3

1402/9/11

1402/9/15

یک سهمیه

6نفر

4

1402/9/21

1402/9/25

یک سهمیه

6نفر

 

 

 

 

 

سهمیه مامورسرای ساری

ردیف

تاریخ شروع سهمیه

تاریخ پایان سهمیه

تعداد سهمیه

حداکثر ظرفیت

1

1402/9/2

1402/9/5

یک سهمیه

6نفر

سهمیه مامورسرای همدان

ردیف

تاریخ شروع سهمیه

تاریخ پایان سهمیه

تعداد سهمیه

حداکثر ظرفیت

1

1402/8/4

1402/8/7

یک سهمیه

6نفر

2

1402/8/22

1402/8/25

یک سهمیه

6نفر

3

1402/9/4

1402/9/7

یک سهمیه

6نفر

4

1402/9/13

1402/9/16

یک سهمیه

6نفر

5

1402/9/22

1402/9/25

یک سهمیه

6نفر

     
         
 
     
         
  

رفاهی