سال مهار تورم و رشد تولید
امروز چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲ ۰۹:۱۸
 

اصفهان

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدماتتوضیحات
تخصصی خانوادهاصفهاناصفهاناصفهاناصفهان-بلوار شهدای صفه بیمارستان تخصصی خانواده36259199-36259197اقای میرپور36208511الی 4 داخلی 315خصوصیبستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان -غیر پزشکان 10 درصد فرانشیز
میلاداصفهاناصفهاناصفهاناصفهان/شهرک ولی عصر(عج)-خیابان جانبازان-انتهای بلوار شهید بخشی35130اقای میرپور36208511الی 4 داخلی 315خصوصیبستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان -غیر پزشکان 10 درصد فرانشیز
سینااصفهاناصفهاناصفهاناصفهان-خیابان شمس ابادی بیمارستان سینا32205025اقای میرپور36208511الی 4 داخلی 315خصوصیبستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
شهید چمراناصفهاناصفهاناصفهاناصفهان-خیابان مشتاق سوم خیابان سلمان فارسی32600961اقای میرپور36208511الی 4 داخلی 315دولتیبستریرعایت سیستم ارجاع رایگان
بیمارستان عیسی بن مریم(ع)اصفهاناصفهاناصفهاناصفهان خیابان شمس ابادی32232065اقای میرپور36208511الی 4 داخلی 315دولتیسرپایی /بستریرعایت سیستم ارجاع رایگان
امین اصفهاناصفهاناصفهاناصفهاناصفهان-میدان شهدا خ ابن سینا مرکز اموزشی درمانی امین34455051اقای میرپور36208511الی 4 داخلی 315دولتیبستریرعایت سیستم ارجاعرایگان
الزهرااصفهاناصفهاناصفهاناصفهان-بلوار صفه بیمارستان الزهرا36685555اقای میرپور36208511الی 4 داخلی 315دولتیبستریرعایت سیستم ارجاعرایگان
فارابی اصفهاناصفهاناصفهاناصفهاناصفهان-بلوار ارغوانیه بیمارستان فارابی35312020اقای میرپور36208511الی 4 داخلی 315دولتیبستریرعایت سیستم ارجاع رایگان
امام موسی کاظم (ع)اصفهاناصفهاناصفهاناصفهان-خیابان کاوه نرسیده به پل چمران33357670اقای میرپور36208511الی 4 داخلی 315دولتیبستریرعایت سیستم ارجاع رایگان
بیمارستان شریعتیاصفهاناصفهاناصفهاناصفهان-چهار باغ بالا36272001اقای میرپور36208511الی 4 داخلی 315سرپایی /بستریرعایت سیستم ارجاع رایگان
عسکریهاصفهاناصفهاناصفهاناصفهان-خیابان سروش خیابان عسکریه32250041اقای میرپور36208511الی 4 داخلی 315خصوصیسرپایی /بستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
بیمارستان غرضیاصفهاناصفهاناصفهاناصفهان خیابان کاوه خ دکتر غرضی34509907اقای میرپور36208511الی 4 داخلی 315دولتیسرپایی /بستریرعایت سیستم ارجاع رایگان
کلینیک اردیبهشتاصفهاناصفهاناصفهاناصفهان- خ رودکی-نبش کوچه ارغوان37861672اقای میرپور36208511الی 4 داخلی 315خصوصیسرپاییرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان-فقط سنگ شکن
بیمارستان زهرای مرضیهاصفهاناصفهاناصفهاناصفهان-میدان قدس-خ علامه مجلسی-کوچه صاحب ابن عباد34454300اقای میرپور36208511الی 4 داخلی 315خصوصیسرپایی /بستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
ایت ا... کاشانیاصفهاناصفهاناصفهاناصفهان-خیابان ایت ا... کاشانی32330091اقای میرپور36208511الی 4 داخلی 315دولتیبستریرعایت سیستم ارجاع رایگان
درمانگاه مهدیهاصفهاناصفهاناصفهانخیابان رباط بعد از پل رباط34329945اقای میرپور36208511الی 4 داخلی 315خصوصیسرپاییمراجعه با دفترچه درمانی
داروخان دکتر آذربایچانیاصفهاناصفهاناصفهانخیابان رباط جنب درمانگاه مهدیه34429949اقای میرپور36208511الی 4 داخلی 315خصوصیسرپاییفقط نسخه درمانگاه مهدیه
رادیولوژی بیمارستان خورشیداصفهاناصفهاناصفهاناصفهان-خیابان ااستانداری32222127اقای میرپور36208511الی 4 داخلی 315دولتیبستریرعایت سیستم ارجاع رایگان
بیمارستان نور و حضرت علی اصغر(ع)اصفهاناصفهاناصفهاناصفهان-خیابان ااستانداری32222127اقای میرپور36208511الی 4 داخلی 315دولتیبستریرعایت سیستم ارجاع رایگان
بیمارستان سعدی اصفهاناصفهاناصفهاناصفهاناصفهان-بوستان سعدی کوی خداوردی36273031اقای میرپور36208511الی 4 داخلی 315خصوصیبستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
بیمارستان حضرت زهرا(س)اصفهاناصفهاناصفهاناصفهان- خیابان زینبیه9132299723اقای میرپور36208511الی 4 داخلی 315دولتیبستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
مرکزجراحی محدودمیلاداصفهاناصفهاناصفهاناصفهان-چهار باغ پایین34487979اقای میرپور36208511الی 4 داخلی 315خصوصیبستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
مرکز تصویر برداری و لیزر چشم(دیدآوران)اصفهاناصفهاناصفهانخیابان توحید-چهار راه پلیس -ساختمان ماکان-طبقه چهار-واحد 1636208490اقای میرپور36208511الی 4 داخلی 315خصوصیسرپاییرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
مرکز جراحی چشم پارسیاناصفهاناصفهاناصفهانخ میر- روبه روی بیمه آسیا-پلاک21036620704اقای میرپور36208511الی 4 داخلی 315خصوصیبستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
مرکز جراحی چشم آباناصفهاناصفهاناصفهانخ سجاد - خ قائم مقام فراهانی - بالاتر از سه راه طیب36305035اقای میرپور36208511الی 4 داخلی 315خصوصیبستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ... »
۲۵۲ مورد، صفحه ۱ از ۱۱