سال جهش تولید
امروز دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ ۲۲:۰۸
 

فهرست اخبار

گزارش تصویری گوشه ای از فعالیتهای بهداشت ودرمان صنعت نفت اصفهان برای مقابله با ویروس کرونا
اقدامات آموزشی با احتمال شیوع در ایران ،گندزدایی ،تریاژ و جداسازی بیماران گوشه ای از فعالیتهای بهداشت ودرمان صنعت نفت اصفهان تاکنون بوده است.
۱۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۹:۱۳
گزارش تصویری/ تقدیر از پرستاران در مراکز مختلف درمانی و صنعتی اصفهان
همکاران پرستار در مرکز سلامت کار پتروشیمی اصفهان با حضور مسئولین مورد تقدیر قرار گرفتند.
۱۴ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۸
گزارش تصویری شانزدهمین نشست مدیران صنایع نفت اصفهان
شانزدهمین نشست دوره ای مدیران صنایع نفت اصفهان با حضور مدیران ارشد و میانی این صنایع به میزبانی بهداشت ودرمان صنعت نفت اصفهان برگزار گردید
۱۱ آذر ۱۳۹۸ - ۹:۳۷
اردوی فرهنگی تفریحی شهرستان کاشان و قمصر
در تاریخ 28 اردیبهشت ، کارکنان بهداشت ودرمان همراه خانواده جهت تفریح و گردش به شهر زیبا و تاریخی کاشان و قمصر جهت برگزاری اردویی یک روزه مسافرت کردند
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۹:۳۴