سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
امروز یکشنبه ۳ مهر ۱۴۰۱ ۰۵:۱۳
 

خانم دکتر امامی

دکتر نومهر امامی

رئیس بهداشت ودرمان صنعت نفت اصفهان
  • 03136272624 _ 03136283881
  • 03136274542
  • اصفهان_خیابان نظر شرقی_ کوچه شهید احمد زارعی(آسیاب)_روبروی کوچه انوشیروان _ بهداشت ودرمان صنعت نفت اصفهان

برنامه زمانبندی ملاقات حضوری ریاست بهداشت و درمان صنعت نفت اصفهان با مراجعین و کارکنان :

با هماهنگی قبلی از طریق شماره تلفن 36272624