سال مهار تورم و رشد تولید
امروز چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲ ۰۹:۳۴
 

سند چشم انداز سازمان

سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با یک قرن همراهی با صنعت نفت کشور بعنوان یک سازمان تخصصی که حیطه فعالیت آن تمام گستره ایران اسلامی را در برگرفته، شناخته می شود. این سازمان متولی اصلی سیاستگذاری، اجرا، نظارت و راهبری ارائه مراقبت های جامع و یکپارچه سلامت به خانواده بزرگ صنعت نفت بوده و با توجه به گستردگی و اهمیت تامین سلامت، این سازمان، بازوی اجرایی صنعت نفت ایران محسوب می شود.
تغییرات محیط تخصصی درمان در کشور و شدیدتر شدن رقابت در بین مراکز بهداشتی و درمانی به ویژه بیمارستان ها و همچنین انتظارات نهادهای بالادستی سازمان ازجمله شرکت ملی نفت، بر لزوم حرکت به سمت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به هنگام، کارآمد و باهزینه مناسب، عواملی هستند که موجب شد تا سازمان تصمیم بگیرد که با بکارگیری خرد جمع کثیری از مدیران خود به همراه حضور فعالانه برخی از مدیران ارشد سازمان از جمله مدیر عامل محترم و اعضای محترم هیئت مدیره سازمان ، به تدوین سند چشم انداز و برنامه راهبردی سازمان اهتمام وزرد.
بر اساس رهنمودهای مدیران ارشد سازمان، رویکرد حاکم بر برنامه راهبردی سازمان براساس ایجاد چابکی سازمانی، ارائه خدمات کارامد، به موقع و سریع و همچنین با بهای تمام شده رقابتی است.  این مهم موجب شد تا جهت گیری اصلی برنامه بر اساس برون سپاری خدمات غیرکلیدی، تمرکز بر ماموریت اصلی، کارآمدی در هزینه های خدمات، کاهش بهای تمام شده خدمات و تاثیرگذاری موثر سازمان بر سلامت کارکنان صنعت نفت شکل بگیرد.
طرح تدوین "سند چشم انداز و برنامه راهبردی بهداشت و درمان صنعت نفت " در دوره زمانی هفت ماهه از اسفند 93تا شهریور 94 با حمایت های هیئت مدیره محترم سازمان و به ویژه رئیس محترم هیئت مدیره در دستور کار قرار گرفت.  
در تدوین این سند حدود 90 نفر از مدیران و دست اندارکاران بهداشت و درمان صنعت نفت در قالب سه نشست تخصصی دو روزه در شهرهای تهران، اهواز و آبعلی مشارکت داشته اند که حضور این جمع کثیر موجب غنی تر شدن محتوای برنامه و همچنین اجرایی شدن آن در گام بعدی خواهد شد.
در گزارش حاضر، خلاصه نتایج و یافته های اصلی طرح جهت تصمیم گیری و تصویب اعضای محترم ارائه می شود.
تدوین سند چشم انداز و برنامه راهبردی یکی از ابزارهای اساسی سازمان ها برای ایجاد یکپارچگی و هم سویی میان اهداف و وظایف مختلف در جهت حفظ بقا و تعالی بخشی است.  در این راستا، سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نیز بنا به ضرور تها و الزامات مختلف به تدوین این سند و برنامه جامع راهبردی خود اقدام نموده است.

 

جهت مشاهده و دانلود کلیک نمایید :

- سند چشم انداز سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت


تاریخ بروزرسانی : ۱۴ مهر ۱۳۹۵ ۱۱:۳۳