سال رونق تولید 
امروز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۵:۴۷

اصفهان

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدماتتوضیحات
اصفهاناصفهاناصفهانتخصصی خانوادهاصفهان-بلوار شهدای صفه بیمارستان تخصصی خانواده36259199-36259197اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیبستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
اصفهاناصفهاناصفهانسپاهاناصفهان-خیابان میر بیمارستان سپاهان اصفهان36613082-6اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیبستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
اصفهاناصفهاناصفهانسینااصفهان-خیابان شمس ابادی بیمارستان سینا32205025اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیبستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
اصفهاناصفهاناصفهانشهید چمراناصفهان-خیابان مشتاق سوم خیابان سلمان فارسی32600961اقای میرپور36249095 داخلی: 202دولتیبستریرعایت سیستم ارجاع رایگان
اصفهاناصفهاناصفهانبیمارستان عیسی بن مریم(ع)اصفهان خیابان شمس ابادی32232065اقای میرپور36249095 داخلی: 202دولتیسرپایی /بستریرعایت سیستم ارجاع رایگان
اصفهاناصفهاناصفهانامین اصفهاناصفهان-میدان شهدا خ ابن سینا مرکز اموزشی درمانی امین34455051اقای میرپور36249095 داخلی: 202دولتیبستریرعایت سیستم ارجاعرایگان
اصفهاناصفهاناصفهانالزهرااصفهان-بلوار صفه بیمارستان الزهرا36685555اقای میرپور36249095 داخلی: 202دولتیبستریرعایت سیستم ارجاعرایگان
اصفهاناصفهاناصفهانفارابی اصفهاناصفهان-بلوار ارغوانیه بیمارستان فارابی35312020اقای میرپور36249095 داخلی: 202دولتیبستریرعایت سیستم ارجاع رایگان
اصفهاناصفهاناصفهانامام موسی کاظم (ع)اصفهان-خیابان کاوه نرسیده به پل چمران33357670اقای میرپور36249095 داخلی: 202دولتیبستریرعایت سیستم ارجاع رایگان
اصفهاناصفهاناصفهانعسکریهاصفهان-خیابان سروش خیابان عسکریه32250041اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیسرپایی /بستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
اصفهاناصفهاناصفهانامام حسین (ع)تخصصی کودکاناصفهان-خیابان امام خمینی نرسیده به فلکه دانشگاه صنعتی33876002-3اقای میرپور36249095 داخلی: 202دولتیبستریرعایت سیستم ارجاع رایگان
اصفهاناصفهاناصفهانایت ا... کاشانیاصفهان-خیابان ایت ا... کاشانی32330091اقای میرپور36249095 داخلی: 202دولتیبستریرعایت سیستم ارجاع رایگان
اصفهاناصفهاناصفهانبیمارستان نور و حضرت علی اصغر(ع)اصفهان-خیابان ااستانداری32222127اقای میرپور36249095 داخلی: 202دولتیبستریرعایت سیستم ارجاع رایگان
اصفهاناصفهاناصفهانبیمارستان سعدی اصفهاناصفهان-بوستان سعدی کوی خداوردی36273031اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیبستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
اصفهاناصفهاناصفهانبیمارستان حضرت زهرا(س)اصفهان- خیابان زینبیه9132299723اقای میرپور36249095 داخلی: 202دولتیبستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
اصفهاناصفهاناصفهانمرکزجراحی محدودمیلاداصفهان-چهار باغ پایین34487979اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیبستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
اصفهاناصفهاناصفهانمرکز جراحی چشم امادگاهاصفهان-خیابان امادگاه نرسیده به فلکه فلسطین کوچه بوعلی 232211561اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیبستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
اصفهاناصفهاناصفهانکلینیک چشم دید آورانخ توحید- چهار راه پلیس- ساختمان ماکان -طبقه چهار واحد 1636208490اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیسرپاییرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
اصفهاناصفهاناصفهانمرکز تصویر برداری و لیزر چشمخیابان توحید-چهار راه پلیس -ساختمان ماکان-طبقه چهار-واحد 1636208490اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیسرپاییرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
اصفهاناصفهاناصفهانمرکز جراحی چشم آبانخ سجاد - خ قائم مقام فراهانی - بالاتر از سه راه طیب36305035اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیبستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
اصفهاناصفهاناصفهانحضرت حجت بن الحسن(عج)خ سپهسالار36306001اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیبستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
اصفهاناصفهاناصفهانشهید صدوقیخ بزرگمهر- حدفاصل چهارراه نورباران و هشت بهشت32912026اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیبستریرعایت سیستم ارجاع رایگان
اصفهاناصفهاناصفهانچشم پزشکی صدرااصفهان-خ دانشگاه مقابل درب دانشگاه نبش کوی موذن صفائی36277539اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیبستریرعایت سیستم ارجاع و معرفینامه از طرف پزشکان نفت رایگان
اصفهاناصفهاناصفهانمیلاداصفهان-خیابان امادگاه روبروی داروخانه اصفهان بن بست میلاد32209556-32222430اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیآزمایشگاه
اصفهاناصفهاناصفهانمهزاداصفهان-خ شمس ابادی چهار راه قصر ساختمان قصر32369769اقای میرپور36249095 داخلی: 202خصوصیآزمایشگاه
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ... »
۲۸۷ مورد، صفحه ۱ از ۱۲