اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

امروز دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۲۳:۲۵

دکتر اثنی عشری

دکتر عباس اثنی عشری

رئیس بهداشت ودرمان صنعت نفت اصفهان
  • 03136272624 _ 03136283881
  • 03136274542
  • اصفهان_خیابان نظر شرقی_ کوچه شهید احمد زارعی(آسیاب)_روبروی کوچه انوشیروان _ بهداشت ودرمان صنعت نفت اصفهان

تماس با ما از طریق سامانه پیامکی:

ارسال نقطه نظرات به شماره پیامکی 30003992