سال رونق تولید 
امروز دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۰:۳۰

خانم دکتر امامی

دکتر نومهر امامی

رئیس بهداشت ودرمان صنعت نفت اصفهان
  • 03136272624 _ 03136283881
  • 03136274542
  • اصفهان_خیابان نظر شرقی_ کوچه شهید احمد زارعی(آسیاب)_روبروی کوچه انوشیروان _ بهداشت ودرمان صنعت نفت اصفهان

برنامه زمانبندی ملاقات حضوری ریاست بهداشت و درمان صنعت نفت اصفهان با مراجعین و کارکنان :

با هماهنگی قبلی از طریق شماره تلفن 36272624 

یکشنبه ها : جمعیت تحت پوشش ساعت 13 الی 15 

دوشنبه ها : کارکنان بهداشت و درمان اصفهان ساعت 13 الی 15